Servicii

MGDS

Prin personalul cu înaltă calificare, societatea noastră asigură servicii de securitate complexe.

 
Analiza cu privire la obiectivul care trebuie protejat reprezintă un pas important în implementarea unui sistem de securitate profesional, de aceea MGDS acordă o atenţie deosebită acestei proceduri şi utilizează produse de ultimă generaţie în ofertare, cu scopul de a oferi clienţilor săi soluţii de securitate moderne, particularizate pe cerinţele fiecăruia.
MGDS deţine o bogată experienţă în ceea ce priveşte proiectarea întregii game de sisteme de securitate, inclusiv în medii cu pericol de explozie, fiind autorizată conform legii pentru proiectarea sistemelor de securitate.
Instalarea tuturor echipamentelor se realizează de către echipele proprii, care participă la traininguri tehnice la producători. Instalarea şi punerea în funcţiune a sistemelor sunt îndeplinite conform documentaţiilor tehnice, la parametri calitativi şi conform termenelor agreate. Societatea noastră asigură servicii de întreţinere a sistemelor de securitate în timpul perioadei de garanţie, cât şi după expirarea acesteia, în baza unui contract.
MGDS oferă servicii de întreţinere a sistemelor, periodic sau la cerere, în timpul perioadei de garanţie, cât şi post-garanţie. Lucrările de service se realizează cu respectarea unei metodologii riguroase, conform dispoziţiilor legale aplicabile.